Гарантия

[RU] Garantijos sąlygos

 1. Gamintojo garantija netaikoma:
  1. natūraliai susidėvinčioms prekių dalims;
  2. jei prekė yra mechaniškai pažeista,buvo ardyta ar kitaip paveikta;
  3. gedimams, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;
  4. jei gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių;
  5. jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį;
  6. jei eksploatacines medžiagos neatitinka gamintojo keliamų reikalavimų (pvz. naudojamos per didelio galingumo lemputės);
  7. gedimams, atsiradusiems naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo;
  8. jei įrenginys, skirtas asmeniniam naudojimui, naudojamas verslo veiklai vykdyti;
 2. Šviestuvams garantija taikoma tik tuo atveju, kai juos sumontuoja atitinkamą kvalifikaciją turintis elektros prietaisų specialistas.
 3. Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentą. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai. Prekės pirkimo dokumentas (PVM sąskaita faktūra) kartu yra ir garantinis talonas.
 4. Garantija prekei netaikoma, jei prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį ar buvo pažeistos naudojimo ir įrengimo sąlygos.
 5. Garantija prekei netaikoma, esant mechaniniams pažeidimams, kurie atsirado po to, kai prekė buvo perduota pirkėjui.
 6. Šviesos šaltiniai, pridedami prie šviestuvų, nelaikomi atskira preke ir nėra įskaičiuojami į kainą. Prie šviestuvų jie pridedami tik kaip reklamos funkciją atliekantys daiktai, tokiu būdu pagražinantis šviestuvus. Todėl jais negalima prekiauti kaip elektros įrenginiais ir jiems nėra suteikiama garantija.

Kokybiškų surinktų šviestuvų grąžinti negalima, išskyrus sąlygas, aprašytas PREKIŲ GRĄŽINIME.

Tuo atveju, jei nusipirkę prekę, pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 7 (septynias) darbo dienas nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

Prekių grąžinimas

Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“, 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

Remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“:

 1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti pirkimo — pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas raštu apie tai pardavėjui ar paslaugos teikėjui per septynias darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos (kai parduodamas daiktas).
 2. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke). Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negalima laikyti esminiais daikto išvaizdos pakeitimais.
 3. Grąžinant būtina pateikti originalią PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo kartu su siunta, jei grąžinamos visos pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektos prekės, arba PVM sąskaitos faktūros kopiją, jei grąžinama dalis pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektų prekių, bei ranka pildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą, kurioje būtina nurodyti atsisakymo priežastį.

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • Grąžinama prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje;
 • Prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
 • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
 • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkta.
 • Prekės grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.
 • Pardavėjui gavus grąžinamas prekes ir įvertinus jų kokybę, per 15 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą gavimo bus grąžinta prekės kaina. Prekės pristatymo išlaidos grąžinamos nebus.
 • Jeigu kyla ginčas dėl daikto išvaizdos pasikeitimų ar daikto sugadinimo, pardavėjas privalo kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikti daiktą ekspertizei. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.

Pirkėjų (vartotojų) teisių gynimas

 • Jeigu pardavėjas ar paslaugų teikėjas nevykdo pirkėjo (vartotojo) reikalavimų, pirkėjas (vartotojas) turi teisę kreiptis į:
 • Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą prie Teisingumo ministerijos dėl pirkėjų (vartotojų) pažeistų teisių gynimo;
 • Teismą dėl sutarties nutraukimo ir sumokėtų pinigų grąžinimo bei nuostolių atlyginimo.
 • Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos, nustačiusi, kad pardavėjas ar paslaugos teikėjas nevykdo šių taisyklių 5 punkto reikalavimų, turi teisę kreiptis į teismą dėl daiktų pirkimo — pardavimo ar paslaugos teikimo sutarties nutraukimo ir pirkėjo (vartotojo) sumokėtų pinigų grąžinimo.